Rekisteri- ja tietosuojaseloste

SonFly Oy:n rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi: SonFly Oy
Osoite: Tilanhoitajankaari 6 00790  HELSINKI
Puhelinnumero: 0451705833

Sähköposti: jari@sonfly.fi 

                                       Kotisivut: www.maijassushi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Maija Flytström

SonFly Oy
Sähköposti: maija@sonfly.fi
Puhelin: 0445588999

Rekisterin nimi

SonFly Oy:n asiakas- ja yritysrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakas- ja yritysrekisterin tietoja käytetään SonFly oy:n asiakassuhteiden hoitoon, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tilasto- ja markkinatutkimusten suorittamiseen, palvelujen tarjoamiseen ja tuottamiseen, liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen sekä viestintään ja markkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

Asiakashenkilöstä SonFly Oy:n käytettävissä ovat seuraavat tiedot, mikäli ne ovat olleet saatavilla:
– nimi
– sidokset yrityksiin, kehittämishankkeisiin tai järjestöihin
– syntymäaika
– sukupuoli
– asuinkunta ja –maa
– äidinkieli
– yhteystiedot (sähköposti, osoitetiedot, puhelinnumerot, verkkolaskutunnus)
– palaute- ja reklamaatiotiedot
– laskut ja niiden maksutilanne
– tuotetut ja tarjotut palvelut
– asiakkaan luovuttamat dokumentit sekä sähköpostiviestintä
– osallistuminen SonFly oy:n tilaisuuksiin
– asiakkaalle lähetetty markkinointiviestintä ja tiedot yhteydenotoista

Yrityksistä SonFly Oy:n käytettävissä käytettävissä ovat seuraavat tiedot, mikäli ne ovat olleet saatavilla:
– nimi
– osoite
– Y-tunnus
– toimiala ja mahdolliset tuote- ja palvelukuvaukset
– sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– henkilöstömäärä
– palvelujen käyttöön liittyvät tiedot: esim. palvelujen käyttö
– asiakaspalautetiedot: asiakkaiden tyytyväisyystiedot, kommentit rekisterinpitäjän palveluista ja muut asiakkaan suostumuksella saadut tiedot
– mahdolliset laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

Säännönmukaiset lähteet

Rekisteriä päivitetään asiakassuhteen aikana asiakkaalta saatavin ja kerättävin tiedoin. Yritystietoja kerätään, talletetaan ja päivitetään Kaupparekisteristä. Rekisteritietoja kerätään ja päivitetään myös yritysten julkisilta www-sivuilta, saapuneista sähköposteista, SonFly Oy:n ja sen yhteistyötahojen verkkosivuilla sijaitsevilla lomakkeilla sekä erilaisissa asiakas-, messu- ja markkinointitapahtumissa. Yritys- ja henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakashenkilöiden tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille käytettäväksi ilman asiakkaan suostumusta. Tietoja saatetaan siirtää kolmansille osapuolille SonFly Oy:n markkinointia varten. Tietoihin on pääsy kolmansilla osapuolilla vain tietojärjestelmien huoltotarkoituksessa, kolmansilta osapuolilta vaaditaan salassapitoa ja käyttöoikeutta tietoihin ei luovuteta.
Yritystiedoista voidaan luovuttaa Kaupparekisterin tietojen mukaisesti yrityksen tunniste- ja yhteystiedot kuten Y-tunnus, toiminimi ja mahdolliset apu- ja rinnakkaistoiminimet, kotipaikka tai kunta, josta toimintaa johdetaan, posti- ja käyntiosoite sekä muut mahdolliset yhteystiedot, päätoimiala ja yritysmuoto. Myös yrityksen suostumuksella luovutettavaksi antamia tietoja kuten liikevaihdon ja henkilöstön suuruusluokka tai tuote- ja palvelukuvaukset voidaan luovuttaa eteenpäin.
Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa edelleen rekisterinpitäjän toimeksiannosta tapahtuvaa maksupalvelua, tietojenkäsittelyä tai muita niihin verrattavia tehtäviä varten.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot säilytetään SonFly Oy:n sähköpostin kontaktitiedoissa, varausjärjestelmä TableOnlinessä, MailChimp -uutiskirjepalvelussa sekä laskutusjärjestelmässä, jotka on suojattu salasanoin ja käyttäjätunnukset myönnetään vain SonFly Oy:n henkilökunnalle työtehtävien ja tarpeellisuuden mukaan. Lisäksi tietoja säilytetään SonFly Oy:n henkilökunnan käyttöön tarkoitetulla verkkopalvelimen asemilla, jotka ovat suojattu räätälöidyin salasanoin työtehtävien mukaan. Ravintola SonFly Oy:llä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisteröityjä osoitetietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin ellei asiakas tätä kiellä. Kiellon voi tehdä ehdoissa mainittuihin yhteystietoihin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on:

Oikeus saada pääsy tietoihinsa

Oikeus tietää tietojensa säilytysajasta tai sen määrittämiskriteereistä

Oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista

Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Oikeus peruuttaa annettu suostumus, kun käsittely perustuu annettuun suostumukseen

Oikeus saada tieto siitä, onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen tai sopimuksen tekemiseen perustuva vaatimus, onko rekisteröidyn pakko toimittaa tällaiset tiedot ja mitä seurauksia seuraa, jos tietoja ei anneta

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Pyynnöt ja tiedustelut tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle sähköpostitse aiheella ”Asiakastietorekisteri” osoitteeseen maija@sonfly.fi tai postitse osoitteeseen:Maija Flytström Tilanhoitajankaari 6 00790 Hki